informatykinf

   Działalność Towarzystwa Muzycznego - lata 2000- 2001
 


2000 

W roku 2000 Towarzystwo Muzyczne było organizatorem obchodów 215 rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego. Z tej okazji 6 marca odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego z Poznania.

            W dniach 18-25 maja odbył się XXXIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XI Akademicki Konkurs Klarnetowy.

            W XI Akademickim Konkursie Klarnetowym pracowało jury w składzie: jako przewodniczący -  prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznania, jako członkowie - prof. Guy Deplus z Konserwatorium Paryskiego, prof. Andrzej Janicki z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. .Mieczysław Stachura z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prof. Andrzej Godek z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Mirosław Pokrzywiński z Akademii Muzycznej w Warszawie, prof. Marek Schiller z Akademii Muzycznej w Gdańsku, st. wykładowca Andrzej Dudziński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. Ryszard Ryczel z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz sekretarze: Izabela Bojkowska z Warszawy i Andrzej Wiza z Poznania – członkowie Zarządu Towarzystwa. W konkursie wzięło udział 20 klarnecistów z 8 akademii muzycznych. Zwycięzcą został Zbigniew Kaleta z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Głównym organizatorem konkursu byli Towarzystwo i Gmina Włoszakowice, a ponadto: Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie i Zarząd Miasta Leszna.

Konkurs wsparło finansowo: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Maciej Miller z Paryża i firma „Musique et Art”, firma Buffet Crampon, firma „Werner Kenkel” -  Producent Tektury Falistej i Opakowań z Krzycka Wielkiego, Henryk Łukaszewski i firma „LUKSERWIS” z Poznania oraz PLL LOT o. w Poznaniu. Patronat medialny objęło Radio „Merkury” Poznań. 

Od stycznia do września  trwały prace nad powstaniem płyty CD z utworami Karola Kurpińskiego w wykonaniu miejscowych chórów i solistów.

 11 i 12  listopada  z okazji 82 rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach  oraz w sali Domu Kultury w Bukówcu Górnym promocja tej płyty. Na płycie nagrano między innymi „Warszawiankę”, mszę „Na stopniach Twego upadamy tronu”, marsz obozowy z 1812 r., śpiewkę Zosi z opery „Krakowiacy i Górale”, poloneza „Witaj orle!”, dumkę „Gdy słowik zanuci”. Wybrane utwory z tej płyty w oryginalnym wykonaniu Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego pod dyr. Lecha Erberta oraz Parafialnego Chóru Kameralnego „Cantilena” pod dyr. Marioli Jagodzik z udziałem solistek Sabiny Michalak i Katarzyny Kaczmarek zostały zaprezentowane w ramach uroczystego koncertu.

Towarzystwo przez cały rok gromadziło materiały do powstającego archiwum twórczości Karola Kurpińskiego. Głównym realizatorem tego przedsięwzięcia był ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa.

Stale wzbogacane były zbiory miejscowej Izby Pamięci Karola Kurpińskiego. M.in. dzięki staraniom wiceprezesa Andrzeja Wizy oraz Izabeli Bojkowskiej pozyskano stroje z oper „Jadwiga, królowa polska” z  Opery Narodowej w Warszawie oraz z „Zamku na Czorsztynie” z Teatru Muzycznego w Gliwicach.

2001  

            29 stycznia Towarzystwo obchodziło jubileusz 25-lecia działalności. Na uroczystość do sali trójkątnej pałacu Sułkowskich przybyli członkowie Towarzystwa  oraz goście specjalni, a wśród nich rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Stanisław Pokorski i prorektor Akademii Muzycznej w Poznaniu dr Andrzej Kempiński. Prezes Stanisław Waligóra wręczył pamiątkowe medale najstarszym członkom - założycielom Towarzystwa, w tym prezesowi honorowemu Karolowi Muszkiecie.

Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu w uznaniu zasług dla propagowania kultury muzycznej w środowisku wiejskim wręczył prezesowi Stanisławowi Waligórze  medal „Bene Merenti” Ignacego Jana Paderewskiego wydany przez Akademię Muzyczną z okazji 80. rocznicy jej istnienia. Uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Towarzystwa uświetnił koncert Parafialnego Chóru Kameralnego Cantilena z Włoszakowic pod kierownictwem p. Marioli Jagodzik oraz solistek: Sabiny Michalak i Katarzyny Kaczmarek. Koncert prowadził p. Andrzej Wiza. Niespodzianką był występ prof. Zdzisława Nowaka, który zagrał na klarnecie, oraz prof. Andrzeja Tatarskiego, który zagrał na fortepianie. Po koncercie członkowie Towarzystwa oraz goście spotkali się na przyjęciu w sali masońskiej pałacu.

Na zdjęciu: członkowie  Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz zaproszeni  goście jubileuszu. Od lewej stoją: Jan Fogel - członek Komisji Rewizyjnej, Lech Erbert – członek Zarządu,  Jerzy Mizgalski - członek Zarządu, prof. Zdzisław Nowak -  AM Poznań, prof. Andrzej Tatarski – AM Poznań, ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski - wiceprezes,  Irena Michalewicz - skarbnik, Stanisław Waligóra - prezes,  dr Andrzej Kempiński – AM Poznań, prof. Stanisław Pokorski -  AM. Poznań, reż. Andrzej Wiza – wiceprezes, Karol Muszkieta - honorowy prezes, Antoni Kaczmarek – członek Zarządu, Ireneusz Rogacki - członek Zarządu.

W przyziemiu pałacu została  zorganizowana wystawa obrazująca działalność Towarzystwa na przestrzeni 25 lat. Zgromadzono kroniki, dokumenty, zdjęcia, afisze z najważniejszych imprez i wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo.

W  lutym ks. Tadeusz Przybylski pracował przy uporządkowaniu archiwum twórczości Karola Kurpińskiego. Archiwum twórczości Kurpińskiego, zawierające opisane i zarchiwizowane w postaci odbitek kserograficznych dzieła kompozytora i inne pisma jego autorstwa, zostało otwarte w maju. Z materiałów tych można korzystać na ogólnych warunkach na miejscu, tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29. Myśli się jednak o archiwizacji cyfrowej zbiorów.

              W  marcu i kwietniu trwały intensywne przygotowania do XXXIV Konkursu Młodych Muzyków -  IV Konkursu Polonezów, który odbył się w dniach 18 - 20 maja. Głównym organizatorem było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach przy finansowym współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Zarządu Miasta Leszna oraz Wytwórni Opakowań Tektury Falistej „Werner Kenkel” z Krzycka Wielkiego. Ogółem do konkursu zgłosiło się 17 muzyków.  Jury przesłuchało 14 uczestników z Poznania, Legnicy, Rawicza, Wschowy, Piły, Gdańska, Leszna.

            Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: przewodniczący prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej w Gdańsku, honorowy przewodniczący ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski  z Uniwersytetu Jagiellońskiego i AM w Krakowie, członkowie: prof. Anna Prabucka – Firlej z AM z Gdańska, prof. Zdzisław Nowak z AM z Poznania, mgr Izabela Bojkowska - muzyk z Warszawy i mgr Andrzej Wiza - śpiewak i reżyser z Poznania.

            Jury przyznało następujące nagrody. Dwie równorzędne pierwsze otrzymali: Radosław Kamieniarz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu i Aleksandra Kuczewska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali: Bartłomiej Ciastoń z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy i Michał Bryła z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu, dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymały: Dominika Przech z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu i Zuzanna Grochowska z Zespołu Szkół Muzycznych w Pile. Dwa wyróżnienia otrzymały: Patrycja Cwojdzińska z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Poznaniu i Weronika Sternal z Niepublicznej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Rawiczu. Poza nagrodami głównymi jury przyznało szereg nagród specjalnych. Za najlepsze wykonanie utworów Karola Kurpińskiego dyplom otrzymali: Zuzanna Grochowska i Bartłomiej Ciastoń.

 

Laureaci głównej nagrody:

Aleksandra Kuczewska (wiolonczela) 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Gdańsku
Radosław Kamieniarz (skrzypce)
 z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Poznani

 

              14 lipca  Towarzystwo Muzyczne zorganizowało koncert organowy w wykonaniu Floriana Wilkesa, głównego organisty katolickiej katedry w Berlinie. Koncert odbył się w kościele parafialnym we Włoszakowicach na organach, na których najprawdopodobniej grał jako organista ojciec Kurpińskiego, Marcin,  i sam Karol Kurpiński. W świetle posiadanych informacji organy te są jednymi z najstarszych w Wielkopolsce. Zostały wykonane przez wybitnego organmistrza wrocławskiego Michaela Englera w 1750 roku, o czym świadczy autograf odkryty w czasie prac renowacyjnych w 2000roku.

             15 sierpnia Towarzystwo Muzyczne było organizatorem wspólnego wykonania przez zespoły śpiewacze mszy Karola Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu” w sanktuarium maryjnym w Charbielinie podczas uroczystości odpustowych ku czci NMP. W przygotowaniu materiałów nutowych brała udział p. Mariola Jagodzik. W wykonaniu mszy Karola Kurpińskiego uczestniczyły zespoły śpiewacze z:  Włoszakowic, Jezierzyc Kościelnych, Dłużyny, Grotnik, Krzycka Wielkiego, Zbarzewa, Sądzi, Boguszyna, Bukówca Górnego. Ogółem w śpiewaniu wzięło udział 180 śpiewaków. Chórami dyrygował Antoni Kaczmarek, a obsługę liturgii mszy zapewnił Stanisław Michalak.

Na zdjęciu zespoły śpiewacze z gminy Włoszakowice na wspólnym śpiewaniu w Charbielinie podczas mszy św.  15 sierpnia 2001r.

            Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Towarzystwo Muzyczne było współorganizatorem koncertu dożynkowego dla rolników, w którym wystąpił Chór Żeński „Skowronki” z Poznania, wraz z dyrygent p.  Alicją Szelugą oraz kierownikiem artystycznym p. Benigną Jaskulską. Wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Żeńcy” z Nietążkowa pod kierownictwem p. Rafała Rosolskiego. Uroczystość odbyła się 26 sierpnia w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach.

            Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, mając na uwadze propagowanie twórczości kompozytora w gminie Włoszakowice, w programie działalności na rok 2001 zaplanowało dwie imprezy dla zespołów śpiewaczych. Pierwsza z nich, jak już podano, odbyła się 15 sierpnia 2001 w Charbielinie.

Natomiast przygotowania do drugiej imprezy, do przeglądu Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego w wykonaniu amatorskich zespołów śpiewaczych, rozpoczęły się już z początkiem roku, kiedy to do zespołów rozesłano regulaminy przeglądu i materiały nutowe opracowane przez p. Mariolę Jagodzik. Zespoły śpiewacze z gminy Włoszakowice chętnie zgłosiły swe uczestnictwo w przeglądzie i rozpoczęły próby wybranych utworów Karola Kurpińskiego.

            Warto przypomnieć, że pierwszy zespół śpiewaczy, "Śpiewaj z nami", powstał w 1995 roku we Włoszakowicach z inicjatywy Krystyny Wojtkowiak i grupy seniorów. Dzięki przychylności i zaangażowaniu wójta, a równocześnie prezesa Towarzystwa, Stanisława Waligóry, zaczęły powstawać kolejne zespoły. W lutym 2001 w gminie Włoszakowice działało łącznie 13 zespołów śpiewaczych i chórów.

            Na I Przegląd Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego do Grotnik w dniu 22 września przyjechało 11 amatorskich zespołów śpiewaczych w liczbie 210 osób. Przegląd prowadził sekretarz Towarzystwa  Roman Potok. W komisji artystycznej oceniającej zespoły pracowali: Andrzej Wiza - śpiewak, reżyser, a zarazem wiceprezes Towarzystwa, Karol Muszkieta - honorowy prezes Towarzystwa , Jerzy Mizgalski - członek zarządu Towarzystwa , Janusz Muraszko - pianista. Zespoły śpiewacze najczęściej wykonywały następujące utwory Karola Kurpińskiego: mazura "Serce nie sługa", poloneza rycerskiego ("Gdy człek...") , śpiewkę Fantuzjusza  z opery "Szarlatan", "Warszawiankę", pieśń "Błogosławionej Matce - Pannie Maryi", dumkę "Gdy słowik zanuci", pieśń "W mieście dziwne obyczaje",  poloneza Bojomira, mazura Chłopickiego ("Nasz Chłopicki...") .

                Po przerwie przeznaczonej na posiłek wszyscy uczestnicy przeglądu wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów z teatrów muzycznych z Poznania. Z wiązanką najpiękniejszych pieśni z popularnych oper wystąpili: Andrzej Wiza i Edward Kmiciewicz oraz pianista Janusz Muraszko.

Na zdjęciu: Zespoły śpiewacze z gminy podczas I Przeglądu Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego.

 

Można powiedzieć bez większej przesady, że dzień 9 listopada 2001r. przejdzie do historii Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. W ten listopadowy wieczór w 25 roku swego istnienia Towarzystwo - w ramach obchodów 83. rocznicy odzyskania niepodległości - doprowadziło do wystawienia opery swego patrona pt. "Zamek na Czorsztynie" w oryginalnej wersji z 1819 roku. Spełniło się w ten sposób marzenie jednego z założycieli Towarzystwa i pomysłodawców majowego Konkursu Młodych Muzyków we Włoszakowicach, wybitnego wielkopolskiego dyrygenta, kompozytora i popularyzatora muzyki, dr. Jerzego Młodziejowskiego, który już przed laty pragnął wystawiać w rodzinnej wsi Kurpińskiego jego opery.

            W wykonaniu "Zamku na Czorsztynie" we Włoszakowicach wzięli udział  śpiewacy Teatru Wielkiego w Poznaniu: Tatiana M. Pożarska - Klonowska, Wiesława Wiza - Antkowiak i Andrzej Ogórkiewicz oraz debiutujący w widowisku operowym student III roku Akademii Muzycznej w Poznaniu Tomasz Garbarczyk. Całość wyreżyserował, mający bogate doświadczenie w inscenizowaniu oper Kurpińskiego w ogóle, a "Zamku na Czorsztynie" w szczególności, wiceprezes Towarzystwa Andrzej Wiza, który też wcielił się w postać  Miecznika Dobrosława. Natomiast kierownictwo muzyczne i fortepianowy akompaniament sprawował Janusz Muraszko. Jako scenografię wykorzystano fragmenty dekoracji projektu Liliany Jankowskiej z ostatniej przed włoszakowicką premierą realizacji "Zamku na Czorsztynie" , także w reżyserii Andrzeja Wizy, z Operetki Śląskiej w Gliwicach z 1995 roku. Stało się to możliwe dzięki uprzejmości dyrektora Gliwickiego Teatru Muzycznego, p. Pawła Gabary. Oświetlenie i nagłośnienie zapewnił z kolei Lech Maciejewski  z Centrum Kultury i Sztuki  w Lesznie.

            Pogodna wymowa dzieła, kunszt wykonawczy śpiewaków oraz świadomość, że oto po raz pierwszy w historii opera Kurpińskiego  zabrzmiała w miejscu urodzenia kompozytora i w pamiętającym jego czasy pałacu Sułkowskich sprawiły, że licznie przybyła za zaproszeniami premierowa publiczność zgotowała artystom owację na stojąco.

Na zdjęciu: „Zamek na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach. Od lewej: W. Wiza-Antkowiak, T. Pożarska –Klonowska, T. Garbarczyk, A. Wiza, A. Ogórkiewicz

                18 listopada  w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach odbył się koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonawcami koncertu byli: Joanna Sperska – sopran, Anna Muszkieta-Sierota - fortepian oraz Weronika Sternal – fortepian. Koncert prowadził Karol Muszkieta.                                                                                                                                                                              powrót do strony głównej